Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Ажилтай орлоготой иргэн Ажилтай орлоготой иргэн

Нийтлэл


нийт 14

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Арвантавдугаар хуралдаан хуралдав.

2021-12-24 457
Зуунмод сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдэд хүндэтгэл үзүүлэв.

Овоо ба хүйс

2017-11-30 382

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-т Цагаатгуулах тухай гомдлыг 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор гаргаж болох бөгөөд энэ хугацаанаас хойш гаргасан гомдлыг хүлээж авахгүй гэсэн өөрчлөлт оруулахыг дэмжиж байна уу?

санал өгсөн: 8
7 / 88%
1 / 13%
0 / 0%