Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Санал асуулга (3)

Цаашид та “Хог хаягдлыг ангилан ялгалт” хийж ачих нь зүйтэй гэдэгтэй санал нийлдэг үү? (16 нийт санал)
Та “Хот тохижуулах газрын хог хаягдал ачин зайлуулах үйлчилгээ”-ний талаар сэтгэл ханамж ямар байдаг вэ? (4 нийт санал)

Таны хувьд 1 иргэнд ноогдох хог, хаягдлын хураамжийг хэдэн төгрөгт багтаан тооцох нь зүйтэй гэж бодож байна? (5 нийт санал)

Сумдууд