Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Ажилтай орлоготой иргэн Ажилтай орлоготой иргэн

ШИЛЭН ДАНС


нийт 15

4 сарын мэдээ

2017-12-09 344

11 сарын мэдээ

2017-12-08 367

10 сарын мэдээ

2017-12-08 347

9 сарын мэдээ

2017-12-08 320

8 сарын мэдээ

2017-12-08 307

7 сарын мэдээ

2017-12-08 521

6 сарын мэдээ

2017-12-08 330

5 сарын мэдээ

2017-12-08 324

3 сарын мэдээ

2017-12-08 333

2 сарын мэдээ

2017-12-08 356

1 сарын мэдээ

2017-12-08 305

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-т Цагаатгуулах тухай гомдлыг 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор гаргаж болох бөгөөд энэ хугацаанаас хойш гаргасан гомдлыг хүлээж авахгүй гэсэн өөрчлөлт оруулахыг дэмжиж байна уу?

санал өгсөн: 8
7 / 88%
1 / 13%
0 / 0%