Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Ажилтай орлоготой иргэн Ажилтай орлоготой иргэн

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-16 11
2 Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны үйл ажиллагаанд үнэлэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-16 10
3 Урианы жилийн ажлын хэрэгжилтийг үнэлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-16 09
4 Үнэлгээ өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-16 05
5 Жагсаалт өөрчлөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-16 04
6 Сум хөгжүүлэх сангийн 2022 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-16 03
7 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2022 онд хийх ажлын жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-16 02
8 Зуунмод сумын 2022 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-16 01
9 Зуунмод сумын 2021 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-10-06 01
10 Хилийн цэст өөрчлөлт оруулах санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-10-06 03
11 Цаг үеийн ажлуудыг эрчимжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-10-06 02
12 Сумын 2021 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт тодотгол хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-13 07
13 Газрын үнэлгээний бүсчлэл, газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-13 06
14 Хог хаягдлын хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-13 05
15 Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-13 04
16 Жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-13 03
17 Сумын 2020 оны төсвийн гүйцэтгэл батламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-13 02
18 "Хуралдааны дэг"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-13 01
19 Хилийн цэст өөрчлөлт оруулах санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-03-05 01
20 Ёс зүйн дүрэм, хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-03-05 03
21 Сум хөгжүүлэх сангийн зөвлөлүүдийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-03-05 02

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 834
380 / 46%
153 / 18%
160 / 19%
64 / 8%
77 / 9%