Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Ажилтай орлоготой иргэн Ажилтай орлоготой иргэн

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2024 онд хийх ажлын жагсаалт батлах тухай

Огноо: 2023-12-14 Дугаар:02 Нээгдсэн:95

Зуунмод сумын ИТХ-ын Ес дэх удаагийн сонгуулийн Арваннаймдугаар хуралдааны тогтоол 

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-т Цагаатгуулах тухай гомдлыг 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор гаргаж болох бөгөөд энэ хугацаанаас хойш гаргасан гомдлыг хүлээж авахгүй гэсэн өөрчлөлт оруулахыг дэмжиж байна уу?

санал өгсөн: 8
7 / 88%
1 / 13%
0 / 0%