Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Ажилтай орлоготой иргэн Ажилтай орлоготой иргэн

2023 ОНЫ I УЛИРЛЫН БАГИЙН ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРАЛ БАЯНХОШУУ 3-Р БАГИЙН ХУРЛААР ЭХЭЛЛЭЭ.

2023-03-22

Багийн иргэдийн нийтийн хуралд Аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, ӨЭМТөв, Зуунмод сумын ЗДТГазрын холбогдох мэргэжилтнүүд, Хэсгийн байцаагч нар оролцож ажлын байр, 2023 онд Зуунмод суманд хийгдэх ажлууд, үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хүргэж иргэдийн асуултад хариулт өглөө.
 

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-т Цагаатгуулах тухай гомдлыг 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор гаргаж болох бөгөөд энэ хугацаанаас хойш гаргасан гомдлыг хүлээж авахгүй гэсэн өөрчлөлт оруулахыг дэмжиж байна уу?

санал өгсөн: 8
7 / 88%
1 / 13%
0 / 0%