Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Ажилтай орлоготой иргэн Ажилтай орлоготой иргэн

ЗУУНМОД СУМЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧДЫН НЭГДСЭН СУРГАЛТ, СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

2023-03-30

Зуунмод сум 6 багийн 20.000 гаруй иргэнд төрийн ажил үйлчилгээг хүргэн ажилладаг. Төрийн анхан шатны ажил үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд хэсгийн ахлагчдын нэгдсэн сургалт семинарыг анх удаа зохион байгуулж байна.
Уг сургалтаар:
1. Аймгийн ТЗУХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Б.Оюунцэцэг мэдээллийн ил тод байдал, байгууллагын болон хувь хүний нууцын тухай хууль
2. “Сэтгэлийн оньс” ТББ-ын захирал, багш Б.Батчимэг “Харилцаа хандлага ёс зүй” сэдвээр лекц
3. Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын мэргэжилтний “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаа”-ны талаарх мэдээлэл
4. Зуунмод сумын ЗДТГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүдийн статистикийн мэдээ болон малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, Аймаг, сумын шагнал, урамшууллын журам, ISO стандартын шинэ ажилтныг чиглүүлэх хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл өгөх
5. Хэсгийн ахлагчийн ажиллах журмыг хэлэлцэн батлах юм.
 

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-т Цагаатгуулах тухай гомдлыг 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор гаргаж болох бөгөөд энэ хугацаанаас хойш гаргасан гомдлыг хүлээж авахгүй гэсэн өөрчлөлт оруулахыг дэмжиж байна уу?

санал өгсөн: 8
7 / 88%
1 / 13%
0 / 0%