Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Ажилтай орлоготой иргэн Ажилтай орлоготой иргэн

“ЦЭМЦГЭР ЗУУНМОД - ХОТЫН СОЁЛ” НИЙТИЙН ӨМЧ СЭДВЭЭР ЗУУНМОД СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДЫН 4-12 ДУГААР АНГИЙН НИЙТ СУРАГЧДАД НЭГЭН ЗЭРЭГ СЭДЭЛЖҮҮЛЭХ ЯРИЛЦЛАГА ХИЧЭЭЛИЙГ ОРЖ БАЙНА.

2023-04-12

“ЦЭМЦГЭР ЗУУНМОД - ХОТЫН СОЁЛ” НИЙТИЙН ӨМЧ СЭДВЭЭР ЗУУНМОД СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДЫН 4-12 ДУГААР АНГИЙН НИЙТ СУРАГЧДАД НЭГЭН ЗЭРЭГ СЭДЭЛЖҮҮЛЭХ ЯРИЛЦЛАГА ХИЧЭЭЛИЙГ ОРЖ БАЙНА.
Зуунмод сумын ИТХурлын ажлын алба, ЗДТГазар, харъяа баг, байгууллагуудын удирдах албан тушаалтнууд Ерөнхий боловсролын сургуулийн 4-12 дугаар ангийн нийт 3500 гаруй сурагчдад “ЦЭМЦГЭР ЗУУНМОД - ХОТЫН СОЁЛ” НИЙТИЙН ӨМЧ сэдэвт хичээлийг орж байна.
Тус хичээлийн зорилго нь хүүхдүүдэд нийтийн өмч хөрөнгө, түүний ашиглалт хамгаалалтын талаар мэдлэг өгөх, одоо байгаа нөхцөл байдлыг танилцуулан, цаашид нийтийн өмч хөрөнгийг хайрлан хамгаалах хандлага суулгахаар зорьж байгаа юм.
💯 ЗУУНМОД ХОТЫН ГУДАМЖ ТАЛБАЙ, НИЙТИЙН ӨМЧ ХӨРӨНГИЙГ ЗОРИУЛАЛТЫН ДАГУУ АШИГЛАЖ, ХАЙРЛАН ХАМГААЛЦГААЯ❗

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-т Цагаатгуулах тухай гомдлыг 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор гаргаж болох бөгөөд энэ хугацаанаас хойш гаргасан гомдлыг хүлээж авахгүй гэсэн өөрчлөлт оруулахыг дэмжиж байна уу?

санал өгсөн: 8
7 / 88%
1 / 13%
0 / 0%