Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Ажилтай орлоготой иргэн Ажилтай орлоготой иргэн

"Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг Зуунмод суманд хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөө"-ний хэрэгжилтэд үнэлэлт өгөх тухай

Огноо: 2021-11-16 Дугаар:126 Нээгдсэн:73

"Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг Зуунмод суманд хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөө"-ний хэрэгжилтэд үнэлэлт өгөх тухай 

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 834
380 / 46%
153 / 18%
160 / 19%
64 / 8%
77 / 9%