Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Ажилтай орлоготой иргэн Ажилтай орлоготой иргэн

БҮХ НИЙТИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

2024-04-17

Хотын Захирагчийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 12-ны А/02 дугаар захирамжийн дагуу сумын хэмжээнд 04 дүгээр сарын 15-наас 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хооронд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах, гадна орчны ногоон байгууламжийн хашааг угааж цэвэрлэх, гарсан хог хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгт хаях ажлыг зохион байгууллаа.
Хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд Зуунмод суманд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон хувийн хэвшлийн 46 байгууллага, 6 багийн иргэд идэвхтэй оролцлоо.
Зуунмод сумын ИТХ, Зуунмод сумын ЗДТГ-ын албан хаагчид Одонт хөтлөөс Номин супермаркет хүртэлх уулзварын хогийг цэвэрлэж, төвлөрсөн хогийн цэгт хаялаа.

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-т Цагаатгуулах тухай гомдлыг 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор гаргаж болох бөгөөд энэ хугацаанаас хойш гаргасан гомдлыг хүлээж авахгүй гэсэн өөрчлөлт оруулахыг дэмжиж байна уу?

санал өгсөн: 8
7 / 88%
1 / 13%
0 / 0%