Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Ажилтай орлоготой иргэн Ажилтай орлоготой иргэн

“АРХИ,ТАМХИ-БИДНИЙ СОНГОЛТ БИШ” хэлэлцүүлэг зохион зохион байгуулж байна.

2024-03-19

Зуунмод сумын ГХУСАЗСЗөвлөлөөс Эрүүл мэндийн газар, Залуучуудын хөгжлийн төв хамтран АРХИ,ТАМХИ-БИДНИЙ СОНГОЛТ БИШ хэлэлцүүлэг зохион зохион байгуулж, суралцагчдад архи, электрон тамхины эрүүл мэнд болоод эдийн засагт үзүүлж буй хор уршгийн талаар мэдээлэл өгч, судалгаа аван, мэдлэг бататгах дасгал ажиллууллаа. Хэлэлцүүлгийн эцэст суралцагчид уриалга гарган, АХА тэмцээнд оролцсон юм.

АХА тэмцээний 1-р байранд ЦТТҮА-1 ангийн суралцагч М.Гантуяа, 2-р байранд ЦТТҮА-1 ангийн суралцагч Д.Даваасүрэн 3-р байранд Тогооч-1б ангийн суралцагч С.Ган-Эрдэнэ нар шалгарч Зуунмод сумын ГХУСАЗСЗөвлөлийн шагналаар шагнагдлаа. “

Эрүүл ирээдүй-Элэг бүтэн гэр бүл” Архи, тамхинаас татгалзъя. /Хэлэлцүүлгийн үеэр суралцагчдаас гарсан уриалга/

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-т Цагаатгуулах тухай гомдлыг 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор гаргаж болох бөгөөд энэ хугацаанаас хойш гаргасан гомдлыг хүлээж авахгүй гэсэн өөрчлөлт оруулахыг дэмжиж байна уу?

санал өгсөн: 8
7 / 88%
1 / 13%
0 / 0%