Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Ажилтай орлоготой иргэн Ажилтай орлоготой иргэн

Сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн Анхдугаар боллоо.

2024-03-15

Сумын ГХУСАЗСЗ-ын 2024 оны Анхдугаар хурлыг зохион байгуулж, Төв аймгийн Цагдаагийн газраас сумын Гэмт хэргийн нөхцөл байдлын мэдээлэл, сумын ГХУСАЗСЗ-ын 2023 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулж, 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө баталлаа.

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-т Цагаатгуулах тухай гомдлыг 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор гаргаж болох бөгөөд энэ хугацаанаас хойш гаргасан гомдлыг хүлээж авахгүй гэсэн өөрчлөлт оруулахыг дэмжиж байна уу?

санал өгсөн: 8
7 / 88%
1 / 13%
0 / 0%