Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Ажилтай орлоготой иргэн Ажилтай орлоготой иргэн

МАЛЧДЫН ӨВӨЛЖӨӨ РҮҮ ЗАМ ГАРГАЖ, ТЭЖЭЭЛИЙН БУДАА ХҮРГЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2024-02-29

Зуунмод сумын онцгой комисс өнөөдөр 10 тн тэжээлийн будаа болон аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдээс хандив тусламжаар ирсэн малын тамир тэнхээ сайжруулах эм бэлдмэл, дулаан гутал, нэмнээ, малчдад зориулсан эмийн багц зэргийг 6 багийн малчин өрхүүдэд хүргэх ажлыг зохион байгууллаа.
Мөн зам хаагдаж сум, орон нутаг руу зорчиход хүндрэлтэй байгаа Зүүндэлгэр багийн Их булаг, Өгөөмөрийн амаар өвөлждөг малчдын өвөлжөө, хаваржаа руу зам гарган ажиллаа.

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-т Цагаатгуулах тухай гомдлыг 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор гаргаж болох бөгөөд энэ хугацаанаас хойш гаргасан гомдлыг хүлээж авахгүй гэсэн өөрчлөлт оруулахыг дэмжиж байна уу?

санал өгсөн: 8
7 / 88%
1 / 13%
0 / 0%