Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Ажилтай орлоготой иргэн Ажилтай орлоготой иргэн

Зуунмод сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төсвийн байгууллагын эмэгтэй "Удирдах ажилтан"-уудын уулзалтыг зохион байгууллаа.

2023-03-06

Олон Улсын Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан Зуунмод сумын ИТХ, ЗДТГазраас Зуунмод сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төсвийн байгууллагын эмэгтэй "Удирдах ажилтан"-уудын уулзалтыг зохион байгууллаа.

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-т Цагаатгуулах тухай гомдлыг 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор гаргаж болох бөгөөд энэ хугацаанаас хойш гаргасан гомдлыг хүлээж авахгүй гэсэн өөрчлөлт оруулахыг дэмжиж байна уу?

санал өгсөн: 8
7 / 88%
1 / 13%
0 / 0%