Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Ажилтай орлоготой иргэн Ажилтай орлоготой иргэн

Зуунмод сумын Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын уулзалт зөвлөгөөн зохион байгуулагдав.

2023-03-09

Уг зөвлөгөөнд Төв аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, ТЕГ-ын төв аймаг дахь хэлтэс, Шүүхийн шинжилгээний алба, Онцгой байдлын газар, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын төлөөлөлүүд мөн Зуунмод сумын 6 багийн Засаг дарга, сургуулиудын нийгмийн ажилтнууд хамрагдлаа.
Зөвлөгөөний үеэр Төв аймгийн Цагдаагийн газрын ахлах мэргэжилтэн Н.Нарантуяа гэмт хэргийн өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгаа, мэдээллийг танилцуулж санал бодлоо солилцлоо.

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-т Цагаатгуулах тухай гомдлыг 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор гаргаж болох бөгөөд энэ хугацаанаас хойш гаргасан гомдлыг хүлээж авахгүй гэсэн өөрчлөлт оруулахыг дэмжиж байна уу?

санал өгсөн: 8
7 / 88%
1 / 13%
0 / 0%