Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Ажилтай орлоготой иргэн Ажилтай орлоготой иргэн

ИТХ-ын Төлөөлөгч


Сүрэнхорлоо Ариунболд

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Төмөртогоо Амарсанаа

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Жамсрандорж Отгонбаяр

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Баяр Довдонцэрэн

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Батболд Лхагва

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Оюунчимэг Өрнөхцэцэг

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Норов Мөнх-Өнөр

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Дашпунцаг Мөнхжаргал

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Алтансүх Болорцэцэг

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Цэрэндорж Ууганбаатар

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Очирбат Ганболд

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Түдэв Гэрэлмаа

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Галбадрах Жаргалцэцэг

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Сүхбаатар Тоджаргал

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Дагвадорж Оюунгэрэл

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Совд Очирбат

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Баярмагнай Баярхүү

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Нацагням Энхсайхан

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Чулуунсүрэн Одончимэг

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Бямбасүрэн Энхтуяа

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Энхжаргал Баярбат

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Балданмагсар Туул

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Зундуй Эрдэнэбаатар

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Ровазэд Энхбаяр

ИТХ-ын Төлөөлөгч