Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Зуунмод сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2019 онд хийсэн ажлын хэрэгжилтэнд үнэлэлт өгөх тухай

2019-12-29 18:54

2019-12-29 18:54

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд