Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Гэр хорооллыг цахилгаан, эрчим хүчээр хангах эрэмбэ дараалал тогтоох тухай

2019-12-15 17:38

2019-12-15 17:38
Гэр хорооллыг 2020 онд цахилгаан, эрчим хүчээр хангах эрэмбэлсэн жагсаалт

Гэр хорооллыг 2020 онд цахилгаан, эрчим хүчээр хангах эрэмбэлсэн жагсаалт

Цаашид гэр хороололд газар авсан айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах эрэмбэлсэн жагсаалт


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд