Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Ажилтай орлоготой иргэн Ажилтай орлоготой иргэн

Сумын төсөвт байгууллагуудын 2021 оны жилийн эцсийн өмчийн дүн батламжлах тухай

2022-04-29

Сумын төсөвт байгууллагуудын 2021 оны жилийн эцсийн өмчийн дүн батламжлах тухай 

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 834
380 / 46%
153 / 18%
160 / 19%
64 / 8%
77 / 9%